Cílem naší společnosti, která vznikla v roce 1993, je poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti ekonomiky s dopadem do právního stavu a daní. Dle dosavadní činnosti jsme přesvědčeni, že tento úkol ve vztahu k našim klientům plníme. Současně na základě úzké spolupráce s daňovými poradci také zastupujeme daňové subjekty před orgány státní správy a můžeme říci, že s úspěchem. Síla naší činnosti je v profesním zázemí majitelů i zaměstnanců a kooperujících daňových poradců a auditorů. Všichni jsou předními odborníky v oboru a současně je v rámci společnosti zapojována i nastupující generace právníků a ekonomů, kteří mohou plynule navázat na činnost současných vlastníků.Svatoplk Dojiva
Jaroslava Dojivová Netíková
RNDr. Svatopluk DOJIVA
Daňový poradce č. osvědčení 000 085,
předseda disciplinární komise KDP ČR,
certifikovaný bilanční účetní dle norem EU,
daňový a účetní expert dle norem EU,
asistent auditora č. osv. 1177
Ing. Jaroslava DOJIVOVÁ NETÍKOVÁ
Daňový poradce č. osvědčení 000 036,
certifikovaný bilanční účetní dle norem EU,
daňový a účetní expert dle norem EU


D.E.O.K
 
Home | Profil | Kontakt
 
powered by vertigo.cz ©